På svenska

STYL är en registrerad förening grundad år 1973, vars medlemmar består av de främsta företagen inom arbetsskydd i Finland. Föreningens svenska namn lyder Finlands Arbetsskydds Förbund (registrerad förening)

Föreningens viktigaste uppgifter har konsekvent varit att utbilda medlemsföretagens anställda och påverka den allmänna utvecklingen inom arbetsskydd tillsammans med myndigheterna.

STYL är medlem i den europeiska takorganisationen ESF
Vår representant i ESF är sedan 2015  Esa Kivisoja.

Över 300 proffs i din tjänst

STYL:s medlemsföretag erbjuder ett brett urval av personskydd, teknisk utrustning samt skolning.

STYL:s medlemsföretag erbjuder sgs. alla tänkbara produkter och tjänster, som behövs för att befrämja arbetets säkerhet. De bäst utbildade proffsen står till din tjänst.

STYL:s och dess medlemmars verksamhetsprinciper

  • Inneha hög yrkeskunskap och specialkunnande inom branschen
  • Följa EU:s förordningar både bokstavligen och med beaktande av deras anda
  • Beakta av god handelssed t.o.m. i hårt konkurrensläge
  • Upprätthålla goda kontakter till konkurrenter och myndigheter
  • Aktivt deltagande och medverkan i den egna föreningens verksamhet såväl i nationella som europeiska frågor
  • Utgöra ett gott exempel för andra

Kontaktinformation