Fit2Fit tiiveystestaus

 

Suomen Työturvallisuuden Liitto STYL ry on sopinut British Safety Industry Federation BSIF:n kanssa heidän yhteistyössä viranomaisten kanssa kehittämänsä Fit2Fit pätevän tiiveystestaajan arviointiohjelman käyttöoikeudesta ja sen käyttämisestä yksinoikeudella Suomessa.

 

Fit2Fit hengityksensuojainten tiiveystestausohjelman tavoitteet

Tiiviisti istuvaa hengityksensuojainta käyttävien työntekijöiden tulisi suorittaa tiiviystarkastus aina, kun he pukevat hengityksensuojaimen. Tämä voi olla kansallisten määräysten mukaan pakollista, ellei hengityksensuojaimen käyttö ole tilanteessa vapaaehtoista. Henkilökohtainen tiiviystestaus varmistaa, että hengityksensuojain on käyttäjälleen oikean kokoinen, mallinen ja työtehtävien kannalta tarkoituksenmukainen, työntekijä hallitsee suojaimen oikeaoppisen pukemisen, käytön ja huollon sekä suojain täyttää vaatimukset ja on kunnoltaan moitteeton, puhdas ja toimiva.

 

Visio

Jokaisella työntekijällä pitää olla oikeanlainen, oikean kokoinen ja tiiviisti istuva hengityksensuojain, jonka tiiviys testataan sertifioidulla menetelmällä käyttäjäkohtaisesti.