Syksyn koulutuspäivät järjestetään Tampereella ja etäyhteyksin 18.11.2021!

Arvoisat Styl -jäsenet,

Kiitos vielä kaikille kevään koulutuspäiville osallistuneille! Mukana oli mukava määrä osallistujia, 80 henkilöä etäyhteyksin. Sisältö sai positiivista palautetta.

Saadun palautteen perusteella seuraavan koulutuspäivän ohjelma keskittyy vahvasti henkilönsuojaimiin, niiden käyttöön ja mielenkiintoisiin yrityskeisseihin aiheen ympärillä.

Laita jo nyt  18.11.2021 kalenteriin.

Näillä näkymin nähdään paikanpäällä Tampereella, mutta myös etäyhteyksin voi osallistua.

Mukavaa kesää kaikille toivottaen!

Mari Taskinen

Hallituksen puheenjohtaja

____________________________________________________________________________________________________________________

Ehdota vuoden Työnäkötekoa

Suomen Työnäköseura Ry ja Suomen Työturvallisuuden Liitto STYL ry aloittavat 
Vuoden Työnäköteon etsimisen.

Vuoden Työnäköteko-diplomin saajaksi voi ehdottaa henkilöä, yritystä tai yhteisöä, joka on vuoden 2020-2021 aikana edistänyt merkittävällä tavalla hyvää työnäkemistä, näönsuojeluun liittyvää työturvallisuutta, tuonut markkinoille sitä edistävän tuotteen tai tuonut hyvän työnäkemisen merkitystä ja ratkaisuja tunnetuksi yritysmaailmassa tai yhteiskunnassa.

Vuoden Työnäköteko -diplomilla halutaan kiinnittää huomiota hyvän työnäkemisen tärkeyteen ja sen kasvavaan yhteiskunnalliseen merkitykseen. ”Hyvä työnäkeminen vaikuttaa merkittävästi työkykyyn ja päivittäiseen työhyvinvointiin”, toteaa Suomen Työnäköseura Ry:n hallituksen puheenjohtaja Tatu Järvenselkä.

Vuoden Työnäköteko -diplomin saajan valitsee Suomen Työnäköseuran Ry:n ja STYL ry:n hallitukset. 
Diplomi jaetaan nyt ensimmäistä kertaa. 
Diplomin saaja julkaistaan Suomen Työnäköseuran Ajankohtaispäivien yhteydessä 29.9.2021 Allergiatalolla.

Ehdotuksen perusteluineen palkinnon saajasta voi tehdä 31.8.2021 mennessä osoitteeseen sihteeri@tyonako.fi tai toimisto@styl.fi

Suomen Työnäköseura Ry, hallitus                              Suomen Työturvallisuuden Liitto STYL ry, hallitus

__________________________________________________________________________________________________________________

STYL on mukana Verkosto-messuilla Tampereella 6. - 7.10.2021


Tampereen Messut availevat pian oviaan kävijöille ja me STYL ry:ssä olemme iloisia, että pääsemme taas paikan päälle viemään työturvallisuuden ilosanomaa yrityksiin.
Toki vielä tilanteen mukaisin turvatoimin.

Olemme mukana tekemässä Verkosto-messuja yhdessä Tampereen Messujen kanssa.

Verkosto-messuilla kävijöinä on sähkö-, tietoverkko- ja energiayhtiöiden edustajia asentajista ylimpään johtoon.
Kävijäprofiilissa TOP 2 sijalla on työturvallisuuden tehtävissä toimivia henkilöitä.
Yhteensä 28% kaikista kävijöistä on kiinnostunut työturvallisuuteen liittyvistä asioista.

Liitteen esitteestä voit tutustua messuihin tarkemmin ja tehdä päätöksen siitä olisiko Verkosto-messut hyvä tapa lopettaa messujen kuiva kausi.


Kesäterveisin
Mari Taskinen
puheenjohtaja

Lisäinfoa löydät täältä

_____________________________________________________________________________________________________________________

Suunvuoro suojainalalta  - uusi haastattelusarjamme jatkuu!

Vaihtelua arkeen tuo STYL ry:n uusi juttusarja, Suunvuoro suojainalalta. Mikäli haluat tutustua suojainalalla työskentelevien henkilöiden työhön ja ajatuksiin, tämä juttusarja on sinulle!

Suunvuoro Suojainalalta julkaistaan STYL:n nettisivuilla, josta se linkitetään myös STYL:n LinkedIn -profiiliin. Palstan tarkoituksena on nostaa esiin suojainalan monipuolisuus, alalla työskentelevien rautainen ammattitaito sekä harvinainen halu tehdä yhteistyötä alan edun vuoksi. Ajatuksena on myös hauskalla tavalla lisätä henkilönsuojainten arvostusta ja käyttöä. Haastateltavaksi pyritään saamaan alan tekijöitä mahdollisimman laajasti. STYL viestintätyöryhmä ottaa mielellään vastaan myös ehdotuksia haastateltavista.

Juttusarjan erikoishaastattelussa on tällä kertaa Esa Kärnä, Kärnä Oy. 

Lue lisää!

______________________________________________________________________________________________________________________


Tiedotteemme Turvallinen kattotyöskentely löytyy täältä

______________________________________________________________________________________________________________________

Valtioneuvosto antoi asetuksen henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä. Se astuu voimaan 1.8.2021. 

Lisäinfoa löydät täältä


______________________________________________________________________________________________________________________


STYL ry juhlii vuonna 2023 50-vuotista taivaltaan. 

Yhdistyksen historiaan on mahtunut monia hallituksia ja alan ajankohtaisuuden ja tärkeyden huomioiden töitä riittää varmasti tulevillekin. Hallitus koostuu varsinaisten jäsenyritysten henkilöistä ja muodostetaan siten, että näkemystä saadaan erilaisista jäsenyrityksistä ja osaamista eri suojainryhmistä.

Yhdistyksen hallituksen työ on pitkäjänteistä toimintaa. Jäsenten täytyy luottaa puolueettomaan ja neutraaliin hallitustyöskentelyyn ja koulutuspäivien sisältöön. Luottamus ansaitaan toimimalla yhteisesti sovittujen strategian, vision ja mission mukaisesti ja noudattamalla yhdistyksen eettisiä sääntöjä. Hallituksen tärkein ohjeistus toimintaan on sääntömääräisissä kokouksissa tehdyt päätökset.

Verkostoitumisessa on voimaa. Vahva jäsenistö tuo painoarvoa viranomaisviestinnässä ja suojainten käyttöä lisäävässä toiminnassa. Vahva ja monipuolinen jäsenistö varmistaa myös yhdistyksen asiantuntijuuden ja avoimen ja hyvälaatuisen toiminnan. Muun muassa Covid19 -aikana profiilia on onnistuttu nostamaan ja olemaan mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Perinteet tuovat toimintaan jatkuvuutta, vakautta ja luotettavuutta. Keski-ikäisellä yhdistyksellä on jo pitkä historia ja osa jäsenyrityksistä on ollut mukana toiminnassa alusta saakka. Toimintaa on kuitenkin myös maltillisesti kehitetty. Yhdistyksen nimi, logo, ja viestinnän visuaalinen ilme on vastikään päivitetty. Hallitus on myös ottanut digitaaliset viestintäkanavat aktiiviseen käyttöön. Näin tavoitetaan entistäkin suurempi yleisö ja vahvistetaan yhdistyksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta alalla.

Työryhmätyöskentelyn myötä niin hallituksen jäsenet kuin jäsenyritystenkin asiantuntijahenkilöt ovat aiempaa enemmän mukana toiminnassa. Työryhmiä on useita ja ne toimivat aktiivisina asiansa edistäjinä. Hallituksen ja työryhmien toiminta pyritään kehittämään sellaiseksi, että se voi jatkua henkilöistä tai hallituksen kokoonpanosta riippumatta.

Hallitustyöskentely on antoisaa ja siihen toivotaan jäsenyrityksiä mukaan monipuolisesti. Jos koet innostusta osallistua, ota yhteyttä toiminnanjohtajaamme tai hallituksen puheenjohtajaan.

Linkki yhteystietosivulle


______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Liity jäseneksi

STYL on vahva, valpas ja vaikuttava. Vahva jäsenpohjamme mahdollistaa vakuuttavan yhteistyön viranomaisten kanssa. Yhteistyöllä vaikutamme alan kehitykseen ja ylläpidämme keskenämme hyviä suhteita ja kauppatapoja. Yksi suurimmista ja näkyvimmistä yhteistyömuodoistamme on joka toinen vuosi Tampereella järjestettävät EuroSafety-messut.