Haastattelupaketti kausityöntekijöiden työturvallisuusopastuksesta

Lue miten  Borealis, Skanska, Meyer sekä SSAB valmistautuivat viime kesän kynnyksellä.


HAASTATTELU BOREALIS

Kesätyöntekijöiden turvallisuusperehdytys ja suojainten käyttö

Esittely 

Kuka olet ja mitä yritystä edustat? Lyhyt kuvaus myös yrityksestä.

Nimeni on Sanna Ronkainen ja toimin Borealis Polymers Oy:n työsuojelupäällikkönä. Borealis Polymers Oy on Kilpilahden teollisuusalueella (pohjoismaiden suurin öljynjalostuksen ja kemianteollisuuden keskus) Porvoossa toimiva yritys, joka työllistää lähes 1000 henkilöä. Se on osa Borealis AG konsernia, joka kuuluu maailman johtaviin edistyneiden ja kiertotalouteen liittyvien polyolefiiniratkaisujen toimittajiin ja on Euroopan markkinajohtaja peruskemikaaleissa, lannoitteissa ja muovin mekaanisessa kierrätyksessä. Borealis Polymers Oy:llä on Porvoossa useita tuotantoyksiköitä, tukitoimintoja sekä innovaatiokeskus.

Kesätyöntekijät 

Kuinka paljon yrityksenne tänä vuonna työllistää kesätyöntekijöitä? Vaikuttiko koronatilanne kesätyötekijöiden määrään?

Meillä on tänä kesänä 73 kesätyöntekijää ja koronatilanne ei ole vähentänyt kesätyöntekijöiden määrää. Toki olemme erityistilanteessa ja tarjolla on toimihenkilöpuolella osittain etätyötä, joten pieniä erityisjärjestelyjä olemme joutuneet tekemään verrattuna aikaisempiin vuosiin ennen koronaa. Meillä on kesätyöntekijöistä suurin osa työntekijöitä tuotannon puolella, kunnossapidon tehtävissä ja laboratorioissa. Lisäksi löytyy erilaisia toimihenkilötehtäviä eri osastoilla (mm. eri osastojen insinööriharjoittelijoita, viestinnän harjoittelija, HR-harjoittelija).

Perehdytys 

Miten kesätyöntekijät perehdytetään yrityksessänne työturvallisuusasioihin?
Miten heidät opastetaan työtehtäviin sekä suojainten käyttöön?

Kaikki Kilpilahden teollisuusalueen yritykseen kesätyöntekijöiksi tulevat suorittavat yhtenäisen koulutuksen jossa käydään terveys- turvallisuus ja ympäristöasioiden perusteet. Tämä on edellytys kulkuluvan saamiseksi alueelle.

Kesätyöntekijät aloittavat porrastetusti kevään ja alkukesän aikana. Heille järjestetään ”tervetuloa Borealikseen” -yleisperehdytys mahdollisimman pian aloituksen jälkeen jossa työsuhdeasioiden lisäksi käydään läpi kattavasti turvallisuus- ja työsuojeluasiaa ja puhutaan esimerkiksi turvallisuuden pääsäännöistä alueella. 
Samalla on työsuojeluvaltuutetuilla ja työsuojelupäälliköllä tilaisuus esittäytyä kesätyöntekijöille. 

Lisäksi jokaisella osastolla perehdytetään henkilö kyseisen osaston toimintaan myös turvallisuuden näkökulmasta: käydään läpi työympäristöä ja siihen liittyviä erityispiirteitä. Perehdytyksessämme tulee ilmi, että suojainten käyttämättömyys ei ole vaihtoehto. Ensimmäinen kosketus henkilökohtaisiin suojaimiin saadaan jo ensimmäisenä päivänä, kun kesätyöntekijä otetaan vastaan osastolla ja hänelle annetaan tuotannossa tarvittava perusprosessivarustus: kypärä, silmäsuojaimet, hansikkaat, työvaatteet ja turvakengät. 
Eri yksiköissä on alueita, joissa tarvitaan myös erityissuojaimia (esim. kemikaalien käsittely) ja näiden tarkempaan käyttöön perehdytetään, mikäli työnopastus etenee kattamaan kyseiset alueet.

Työtehtävät 

Minkä tyyppisiin työtehtäviin tuotannon kesätyöntekijät yrityksessänne sijoittuvat?

Tuotannon kesätyöntekijät ovat hyvin usein esimerkiksi prosessitekniikan opiskelijoita jolloin heille pyritään antamaan mahdollisuus tutustua ja tehdä alansa tulevia töitä eli he pääsevät tekemään ”oikeita töitä”, ei ole erikseen kesätyöntekijän tehtäviä vaan tehtävät ovat niitä, joita vakituisetkin henkilöt tekevät. Kesätyöntekijällä on alussa aina mukanaan työnopastaja ja koko kesän ajan varmistetaan, että kesätyöntekijä tietää mitä milloinkin tekee. Kesäaika on kuitenkin lyhyt ja kaikkiin tuotantolaitosten työtehtäviin ei ehdi yhdessä kesässä perehtyä.
Monet kesätyöntekijät ovat töissä useamman kesän ja usein myös työllistyvät tänne tulevaisuudessakin.

Seuranta 

Miten seuraatte työturvallisuusasioiden omaksumista ja suojainten käyttöä?

Henkilösuojainten käyttö on Borealis Polymers Oy:ssä tiukasti ohjeistettua, mutta myös niin sisäistettyä toimintaa, että jos joku henkilö ei käytä suojaimia asianmukaisesti, erottuu hän joukosta ja kollegat luontaisesti tarttuvat siihen. Kesätyöntekijä näkee myös ympärillään esimerkkejä, miten suojaimia käytetään oikein jolloin hän toimii samoin. Suojainten kohdalla on tärkeää kertoa heille miksi missäkin työtehtävässä juuri tiettyjä suojaimia käytetään ja miltä riskeiltä ne suojaavat. Esimiehiä koulutetaan heidän työsuojeluvastuista ja täten seuranta  yhteisien sääntöjen noudattamisesta tulee myös aktiivisen esimiestyön kautta. Tuotantoalueella tehdään jututuskierroksia (turvallisuuskeskusteluja) joissa keskustellaan myös henkilökohtaisista suojaimista ja niiden merkityksestä työturvallisuuteen. Joka vuosi kesätyöntekijöille tehdään palautekysely, jossa kysytään turvallisuudesta ja suojaimista ja kuinka ne asiat olivat läsnä jokapäiväisessä työssä.

Sopivuus 

Minkälaisia käytäntöjä yrityksessänne on suojainten sopivuuden varmistamiseksi kesätyöntekijöille (esim. koko)?

Kaikki suojaimet käyvät läpi tiukan tarkastelun läpi ennen kuin ne pääsevät hyväksyttyjen mallien listalle (ja siten tarjolle henkilöstölle) sillä niihin kohdistuu vaatimuksia esimerkiksi palosuojaukseen ja kemikaalin läpäisevyyteen liittyen. 

Borealiksen tuotantoyksiköissä käsitellään erilaisia kemikaaleja ja toimintaympäristö on suojaimelle vaativa, joten on haasteellista löytää kaikki riskit kattavia suojaimia. Ei ole tarkoituksenmukaista, että suojainta joutuu vaihtamaan koko ajan vaan tavoite on, että sitä voidaan käyttää mahdollisimman laajalla alueella (joita työtehtävät vaativat).

Työvaatteissa varastossamme pidettävä kokovalikoima on valmiiksi laaja, sillä yrityksessä työskentelee tuotantotehtävissä yli 500 ihmistä. Meillä on myös tarjolla työtakki-housu yhdistelmän lisäksi haalarimallia tai takki + avohaalarimallia, jolloin on todennäköistä, että jokainen löytää sopivan koon. Lisäksi voimme vaatteidemme toimittajan kanssa etsiä yhdessä ratkaisun, jos varastomme valikoimasta ei löydy sopivaa.

Työviihtyvyyden kannalta on tärkeää, että vaatteet ovat sopivat ja työturvallisuuteenkin niillä on suuri merkitys: liian pitkiin lahkeisiin voi kompastua ja toisaalta liian lyhyet hihat eivät suojaa.

Turvakengissä meillä on varastossa laaja kokovalikoima, mutta silti on tilanteita, että etenkin pieniin jalkoihin on joskus ollut haastetta löytää sopivasti istuvaa mallia. Tässä olemme toimittajamme kanssa tehneet yhteistyötä ja nyt meidän toimintaan testatuista hyväksytyistä turvakengistä löytyy jopa kokoa 35 oleva kenkä.

Parhaat käytännöt 

Onko teillä joitain hyväksi havaittuja käytäntöjä tai vinkkejä kesätyöntekijöiden turvallisuusperehdytykseen ja suojainten käyttöön liittyen? Missä olette onnistuneet erityisen hyvin? 

Kilpilahdessa pidämme alueen yritysten kesätyöntekijöille yhteiset HSE messut, joissa esitellään esimerkiksi suojaimia niiden suojaominaisuuksien kautta sekä tietoiskuja eri turvallisuusasioista. Nämä messut ovat saaneet kesätyöntekijöiltä erinomaista palautetta ja innolla aiomme jatkaa niitä sen jälkeen, kun koronatilanne messujen pitämisen jälleen sallii. Alueen eri yrityksillä on kesätyöntekijöiden turvallisuustietoisuuden lisäämisen suhteen yhteinen tahtotila ja hyvä yhteistyö.

Haasteita 

Minkälaisia ovat pahimmat haasteet tai sudenkuopat, joihin kesätyöntekijöiden turvallisuusopastuksessa on törmätty? Mitä näistä on opittu?

Usein kesätyöntekijöissä on hyvin innovatiivisia henkilöitä jotka ovat nopeita tarttumaan asioihin. Tämä voi olla myös haaste, sillä turvallisen toiminnan takaamiseksi pitää ensin seurata ja oppia, sitten vasta tehdä. Kuten aikaisemmin sanoin, työllistyy moni kesätyöntekijä yritykseen jatkossa ja kesätyöntekijöillä voi joskus olla kova tarve osoittaa, että ovat hyviä tyyppejä. Toisen vuoden kesäharjoittelijoiden kohdalla on erityisen tärkeää, ettei sorruta olettamaan osaamista edelliseltä kesältä vaan varmistetaan osaaminen riittävällä perehdytyksellä ja opastamisella eli vaatimus esimerkiksi turvallisuusperehdytyksen osalta on olemassa, riippumatta onko käynyt sen edellisenä kesänä. Kesätyöntekijöitä tulee kannustaa kysymään matalalla kynnyksellä samojakin asioita yhä uudestaan aina kun jokin asia mietityttää ja olemaan tekemättä asioita, joista he eivät ole täysin varmoja.

Työnopastajaksi on myös tärkeää valita henkilöt jotka siihen parhaiten sopivat. Täysin vastentahtoisesti opastava ei saa parhaiten oppia siirrettyä ja mikäli työnopastajan turvallisuusasenteessa olisi toivomisen varaa, saa kesätyöntekijä vääriä vaikutteita opastajaltaan. Työnopastajia koulutetaan, mutta opastajat ja opastettavat ovat yksilöitä. On tärkeää jatkossakin järjestää työnopastajille yhteisiä workshopeja yli osastorajojen ja edelleen kehittää työnopastuskulttuuria.

Kesätyöläisten anti 

Minkälaisia asioita yrityksenne on oppinut kesätyöntekijöiltä vuosien varrella?

Uusi polvi on esimerkiksi ympäristöasioissa usein hyvin valveutunutta ja on tärkeää tuoda heille tietoisuutta perehdytyksessä myös ympäristöasioista, se kiinnostaa heitä. Aiemmin mainitsinkin, että teemme joka vuosi kesätyöntekijöille palautekyselyn kesän päätteeksi. Kysely tehdään anonyymisti ja tavoite on saada mahdollisimman avointa palautetta toiminnan kehittämiseksi. Joskus on saatu palautetta esimerkiksi jaettavaan fyysiseen aineistoon liittyen, että onko käytetty materiaali ympäristöystävällistä ja toisaalta onko kaiken paperisena jakamiselle enää perusteita. Hyvä tuulettaa palautteen perusteella myös aiemmin vakiintuneiksi miellettyjä käytäntöjä. Yleisesti saamme hyvää palautetta kesätyöntekijöiltä ja se, että moni kesätyöntekijä on kuvannut kesäänsä merkitykselliseksi itselleen, on meille viesti, että paljon asioita tehdään oikein. Mutta palaute pitää ansaita joka kesä uudelleen ja siihen olemme sitoutuneita.


HAASTATTELU MEYER

Kesätyöntekijöiden turvallisuusperehdytys ja suojainten käyttö

Esittely 

Kuka olet ja mitä yritystä edustat? Lyhyt kuvaus myös yrityksestä.

Olen Juha-Matti Salminen, Meyer Turku telakan Security Manager.

Meyer Turku Oy on yhdessä sisartelakoidensa, Papenburgissa sijaisevan Meyer Werftin ja Rostockissa olevan Neptun Werftin kanssa yksi maailman johtavista risteilyalusten rakentajista.

Meyer Turun Telakalla on lähes 2000 työntekijää ja se on erikoistunut erittäin vaativien, innovatiivisten ja ympäristöystävällisten loistoristeilyalusten rakentamiseen. Turussa on rakennettu menestyksellisesti laivoja jo vuodesta 1737 alkaen.

Kesätyöntekijät 

Kuinka paljon yrityksenne tänä vuonna työllistää kesätyöntekijöitä?

Tänä vuonna yrityksemme työllistää noin 70 kesätyöntekijää

Vaikuttiko koronatilanne kesätyötekijöiden määrään?

Koronatilanne ei ole oikeastaan vaikuttanut, aikaisempina kesinä olemme työllistäneet keskimäärin noin 80 kesätyöntekijää.


Perehdytys

Miten kesätyöntekijät perehdytetään yrityksessänne työturvallisuusasioihin?

Miten heidät opastetaan työtehtäviin sekä suojainten käyttöön?

Kesätyöntekijöille järjestetään työturvallisuuslain mukaisesti työturvallisuusperehdytys. Tänä vuonna työntekijöille lähetettiin ennen kesätöiden alkamista sähköinen linkki, jonka avulla he saivat tehdä perehdytyksen etukäteen. Kun perehdytys oli suoritettu, saimme järjestelmän kautta asiasta vahvistuksen. Olemme tänä vuonna harjoitelleet tämän uuden järjestelmän käyttöä ja todenneet sen helpottavan töiden aloittamista. Uusien työntekijöiden ei tarvitse enää tullessaan jonotella omaa vuoroaan. Uusi toimintatapa antaa myös uusille työntekijöille hyvän kuvan yrityksestä, on mukavaa saada kesätöille sujuva aloitus.

Kesätyöntekijöiden käytännön turvallisuusopastus on lähimpien esimiesten vastuulla. Opastus aloitetaan, kun työntekijä siirtyy omalle työpisteelleen. Yhdessä esimiehen kanssa käydään läpi vaaratekijöitä ja riskejä. Tätä tarkoitusta varten meillä on perehdytyskortti, jotta osastoilla muistettaisiin käydä kaikki asiat läpi. Kun perehdytys on suoritettu, kaikki osapuolet allekirjoittavat dokumentin. Varsinaisen työnteon alkaessa mukana on joko esimies, työnjohtaja tai vanhempi työntekijä. Töitä tehdään aluksi yhdessä ja seurataan, että työnteko on mahdollisimman turvallista ja suojaimia käytetään aiemmin saadun opastuksen mukaisesti.

Suojainten käyttöopastus tapahtuu HSE -osaston ja suojainhuollon toimesta. Opastamme kesätyöntekijöitä suojainten valinnassa työtehtävän mukaan. Suojainten vaihtoon ja huoltoon liittyvät asiat (esim. suodattimien vaihto) käydään myös läpi suojainhuollon toimesta. Kysymme etukäteen kesätyöntekijöiltä esim. jalkineiden ja vaatteiden koot ja yritämme tilata tarvittavat varusteet valmiiksi varastoon, jotta aloitus sujuu jouhevasti. Tarvittaessa sitten vaihdamme esimerkiksi työvaatteita, jos koko ei osu kohdalleen.

Työturvallisuuskortti suoritetaan verkkokoulutuksena. Järjestämme korttikoulutuksen itse, joten pystymme tuomaan koulutuksessa oman työpaikan riskejä ja vaaroja esille. Meyerin oma tulityökoulutus on ollut käytössä noin vuoden ajan. Tulityöpassiin tähtäävä koulutus on suunniteltu palopuolen toimesta telakan olosuhteisiin, ja harjoitusradan käyvät läpi myös kesätyöntekijät, mikäli ovat tulitöihin tulossa. Käytännön harjoittelu suoritetaan palopuolen toimesta omalla harjoitusradalla ja passin saa kurssin suoritettuaan telakan lupatoimistosta. Olemme huomanneet, että kiinnostuksen aste on korkeampi ja asioiden omaksuminen on helpompaa, kun käsitellään juuri omaan työhön ja työpaikkaan liittyviä turvallisuusnäkökohtia.

Työtehtävät 

Minkä tyyppisiin työtehtäviin tuotannon kesätyöntekijät yrityksessänne sijoittuvat?

Tuotannossa kesätyöntekijät sijoittuvat sekä työnjohtajaharjoittelijoiksi, että työntekijäharjoittelijoiksi esimerkiksi runkotuotannon osavalmistukseen ja varusteluun koneistovarusteluosastolle. Osa aloittaa sähköasentajina ja varastotyöntekijöinä. Tuotannossa työllistämme myös toimihenkilöharjoittelijoita, esimerkiksi prosessi-insinööri- ja mittausinsinööriharjoittelijoita.

Seuranta

Miten seuraatte työturvallisuusasioiden omaksumista ja suojainten käyttöä?

Osaston lähin esimies on vastuussa työntekijöstään ja turvallisuuden seurannasta sekä määriteltyjen suojainten käytöstä. Kaikki lähtee henkilön asenteesta: mitä itse ajattelen työturvallisuudesta.

Työturvallisuus ja hyvä perehdytys on valttikortti myös työntekijämarkkinoilla. Hyvien kokemusten kautta kesätyöntekijöistä voidaan saada tulevaisuuden uusia vakituisia työntekijä.

Sopivuus 

Minkälaisia käytäntöjä yrityksessänne on suojainten sopivuuden varmistamiseksi kesätyöntekijöille?

Itsestään selvää on, että kaikki työntekijämme käyttävät vain hyväksyttyjä ja sertifioituja tuotteita. Suojainten yhteensopivuus varmistetaan myös aina. Turvallisuusosastomme auttaa mielellään myös kesätyöntekijöitä - apuja ja neuvoa saa aina kysymällä.

Parhaat käytännöt 

Onko teillä joitain hyväksi havaittuja käytäntöjä tai vinkkejä kesätyöntekijöiden turvallisuusperehdytykseen ja suojainten käyttöön liittyen? Missä olette onnistuneet erityisen hyvin?

Tapaturmataajuus ylipäätään on kohtuullisella tasolla ja tämä koskee myös kesätyöntekijöitä. Kuten jo edellä mainittiin, tulityöpassi- ja työturvallisuuskorttikoulutukseen olemme onnistuneet tuomaan omaa työpaikkaa koskevaa relevanttia informaatiota, joka helpottaa kesätyöntekijöiden perehdytystä.

Haasteita 

Minkälaisia ovat pahimmat haasteet tai sudenkuopat, joihin kesätyöntekijöiden turvallisuusopastuksessa on törmätty? Mitä näistä on opittu?

Emme ole törmänneet isompiin haasteisiin, kesätyöntekijät ovat fiksuja nuoria, jotka ovat halukkaita oppimaan. Kaikki on sujunut hyvin. Olemme iloisia, että saamme joukkoomme kesäisin uutta porukkaa ja mahdollisesti myös uusia vakituisia työntekijöitä.

Kesätyöläisten anti 

Minkälaisia asioita yrityksenne on oppinut kesätyöntekijöiltä vuosien varrella?

On opittu se, että kesäharjoittelumahdollisuuksien tarjoaminen nuorille on tärkeää. Haluamme tarjota alan opiskelijoille alan kesätöitä. Telakalla on tarjota monipuolipuolisia ja kiinnostavia työtehtäviä, mikä on tullut ilmi myös kesätyöntekijöille tehtävässä palautekyselyssä.

HAASTATTELU SKANSKA

Kesätyöntekijöiden turvallisuusperehdytys ja suojainten käyttö

Esittely 

Kuka olet ja mitä yritystä edustat? Lyhyt kuvaus myös yrityksestä.

Olen Johanna Pakarinen ja työskentelen Skanska Oy:llä HSE-asiantuntijana turvallisuus-, terveellisyys- ja ympäristöteemojen sekä näiden asioiden viestinnän parissa. Olen työskennellyt Skanskalla pian 12 vuotta. Aikaisemmissa tehtävissäni Skanskalla olen työskennellyt työnjohtajana ja turvallisuusasiantuntijana sekä ympäristövastaavana.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2020 lopussa 2 177 henkilöä Suomessa.


Kesätyöntekijät

Kuinka paljon yrityksenne tänä vuonna työllistää kesätyöntekijöitä?

Noin 200 henkilöä.

Vaikuttiko koronatilanne kesätyötekijöiden määrään?

Ei tietääkseni ole vaikuttanut.

Perehdytys 

Miten kesätyöntekijät perehdytetään yrityksessänne työturvallisuusasioihin? Miten heidät opastetaan työtehtäviin sekä suojainten käyttöön? Minkälaisia käytäntöjä yrityksessänne on suojainten sopivuuden varmistamiseksi kesätyöntekijöille (esim. koko)?

Skanskalla pidetään tärkeänä, että jokainen tuntee olonsa tervetulleeksi työporukkaan ja pääsee työpäivän jälkeen terveenä kotiin. Skanskassa jokainen perehdytetään työhönsä roolinsa mukaisesti. Perehdyttäminen sisältää Skanskaan perehdytyksen lisäksi omaan työ- ja toimintaympäristöön perehdyttämisen sekä ja työhön perehdyttämisen.

Työmaalle tulevat työntekijät käyvät oppimisympäristössä Valmiina työhön -verkkokurssin, jossa kerrotaan Skanskan arvoista ja välittämisen kulttuurista, sekä kuinka Skanskan työmailla toimitaan ja millaisia suojaimia vaaditaan. Lisäksi jokainen skanskalainen suorittaa Code of Conduct -verkkokurssin. Siinä kerrotaan ensin Skanskan periaatteet, jonka jälkeen kurssi ohjeistaa mitä eettinen ohjeisto tarkoittaa jokaisen Skanskassa työskentelevän kannalta ja annetaan esimerkkejä ohjeiston soveltamisesta käytännön tilanteissa.

Työmaalle perehdytys jatkuu vuorovaikutteisella lähiperehdytyksellä ja Työmaakierroksella, jossa tutustutaan työmaahan ja porukkaan sekä käydään turvallisuutta ja työmaata konkretian tasolla läpi.

Skanskalaisille on hyvä valikoima erilaisia suojaimia, joiden on tärkeä soveltua tehtävään työhön, olla käyttäjälleen sopivia ja turvallisuuden lisäksi hyväntuntuiset käyttää. Työntekijää kuunnellaan suojaimia valittaessa ja niitä voi sovittaa työmaalla. Sekä skanskalaisten että yhteistyökumppaneiden asiantuntemusta on käytetty apuna parhaimpien mahdollisten suojainratkaisujen löytämiseksi.

Työn turvallisuussuunnittelussa pohditaan vielä tehtäväkohtaisesti olosuhteisiin sopivat suojaimet. Joskus suojaimia täytyy vaihtaa toiseen tehtävään siirryttäessä, joten suojainasiat täytyy käydä huolellisesti läpi.

Kesätyöntekijöiden työhön opastus tehdään huolellisesti ja usein he saavat kokeneemman ammattilaisen työparikseen.


Työtehtävät 

Minkä tyyppisiin työtehtäviin tuotannon kesätyöntekijät yrityksessänne sijoittuvat?

Kesätyöntekijöiden työtehtävät riippuvat paljon työmaasta, työntekijästä ja työvaiheesta. Työntekijäpuolella kesätyöntekijät tekevät usein rakennusaputöitä, riippuen kokemuksesta, koulutuksesta ja osaamisesta.

Oppikokemuksen maksimoimiseksi kesätyöntekijät ovat mielellään aina jonkun työparina ja etenkin ammattikoululaisille pyritään aina antamaan työpariksi kokenut työntekijä. Usein kesätyöntekijöille annetaan töitä, jotka onnistuvat myös aloittelijalta ja joista pystyy kehittymään vaativampiin tehtäviin osaamisen karttuessa. Moni on ensimmäistä kertaa rakennustyömaalla tai ylipäätään työelämässä, ja ensikertalaiselle on aluksi työympäristössä ja työ- sekä taukoajoissa ja -käytännöissä aluksi oppimista.

Korkeakoulussa opiskeleville kesätyöntekijöille annetaan usein omia vastuualueita. He ovat myös työnjohdon apuna ja usein mukana esimerkiksi TR-kierroksilla oppimassa.

Kesätyöntekijöiltä on saatu palautetta, että kokemus on ollut heille mielekäs ja heidät on otettu hyvin porukkaan mukaan. Kesätyöntekijät ovat saaneet myös uusia pitkäaikaisia ystäviä kesätyönsä aikana.


Seuranta 

Miten seuraatte työturvallisuusasioiden omaksumista ja suojainten käyttöä?

Työnjohtajat pitävät huolen siitä, että suojaimia käytetään ja niiden käyttöön motivoidaan. Skanskalla on panostettu välittämisen kulttuuriin, jossa jokainen voi muistuttaa työkaveria suojainten käytöstä. Skanskalla on myös käytössä Congrid-järjestelmä, jonka kautta voi tehdä sähköisen turvallisuushavainnon. TR-kierrosten ja havainnoinnin lisäksi on turvallisuusriihiä, joissa yhdessä keskustellaan esimerkiksi suojainten käytöstä tai vaikkapa kuuloon ja meluun liittyvistä asioista.

Suojainten käyttöön liittyviä asioita käydään läpi ihan jo perehdytysvaiheessa, mutta myös pitkin matkaa muuttuvissa työ- ja sääolosuhteissa on pidetty yllä vuoropuhelua oikeanlaisista suojaimista ja niiden käytön varmistamisesta. Skanskan oppimisympäristössä on erikseen lisäksi verkkokurssi suojaimista.

Kesätyöntekijät käyttävät suojaimia oman kokemukseni mukaan erittäin hyvin ja huolehtivat niistä. Jos työmaalla havaitaan puutteita suojainten käytössä, asiaan puututaan heti, keskustellaan ymmärryksen lisäämiseksi ja työntekijä voidaan myös perehdyttää uudelleen turvallisuuskäytäntöihin. Itselläni on kokemus, että keskustelun jälkeen suojaimet ovat olleet hyvin käytössä, ja esimerkiksi niihin liittyvä istuvuusongelma on saatu ratkaistua. On tärkeää ymmärtää, että suojaimet ovat erityisesti henkilökohtaiseen työturvallisuuteen liittyvä asia, jolla pienennetään tapaturmariskiä.

Työntekijän oman roolin ymmärtäminen esimerkkinä muille on myös tärkeä tiedostaa. Eli jokainen henkilö, joka käyttää suojaimia näyttää myös kesätyöntekijöille esimerkkiä toiminnallaan.


Parhaat käytännöt

Onko teillä joitain hyväksi havaittuja käytäntöjä tai vinkkejä kesätyöntekijöiden turvallisuusperehdytykseen ja suojainten käyttöön liittyen? Missä olette onnistuneet erityisen hyvin?

Skanskalla välittämisen kulttuuri auttaa myös kesätyöntekijöiden turvallisuusperehdytyksessä. LIFE – minä välitän -hankkeemme kannustaa ottamaan vastuuta niin omasta kuin työkavereiden työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista, ja sen tavoitteena on vahvistaa välittämisen ja vastuullisuuden kulttuuria.

Lisäksi hyvänä käytäntönä mainittakoon suojainten huollon ja säilytyksen opastaminen. Hyvänä käytäntönä joillain työmailla annetaan perehdytyksessä huurtumisen estoon käytettäviä liinoja työntekijälle taskuun mukaan.

Haasteita 

Minkälaisia ovat pahimmat haasteet tai sudenkuopat, joihin kesätyöntekijöiden turvallisuusopastuksessa on törmätty? Mitä näistä on opittu?

Kesätyöntekijöiden perehdytyksessä on menty viime vuosina isoja askeleita eteenpäin. Perehdytyksen laatuun kiinnitetään enemmän huomiota, ja työnjohtajien osaaminen kesätyöntekijöiden asioissa on parantunut. Esimerkiksi työnjohtajien muistilista käytännön asioista kesätyöntekijöihin liittyen on koettu hyödylliseksi. On tärkeää, että kesätyöntekijöiden taidoista, työkokemuksesta ja osaamisesta on hyvä käsitys, jottei arvioida taitoja väärin. Kesätyöntekijälle on tärkeä saada onnistumisen tunne omasta työstään.


Kesätyöläisten anti

Minkälaisia asioita yrityksenne on oppinut kesätyöntekijöiltä vuosien varrella?

Perehdyttämiseen ja osaamiseen panostettu aika tuo panostuksen moninkertaisena takaisin. Onkin ollut hienoa nähdä vuosien varrella, miten kesätyöntekijänä aloittanut henkilö on kasvanut ja kehittynyt työssään Skanskalla. On hyvä muistaa, että jokaisella on joskus ollut se ensimmäinen kesä töissä ja jokainen on joskus tarvinnut opastusta työssään.

Kesätyöntekijöiltä on tullut valtavan hyviä turvallisuushavaintoja ja ehdotuksia. On ollut mielenkiintoista nähdä ja kuulla, miten kesätyöntekijät ovat kokeneet esimerkiksi työturvallisuuden ja perehdyttämisen merkityksen. On tärkeää, että kesätyöntekijöiden kanssa keskustellaan ja kuullaan heidän ajatuksiaan. Kesätyöntekijät ovat myös ilahtuneet Skanskan Skanska-pakasta, josta löytyy hyvin tietoa eri turvallisuus- ja ympäristöasioista.HAASTATTELU SSAB

Kesätyöntekijöiden turvallisuusperehdytys ja suojainten käyttö

Esittely 

Kuka olet ja mitä yritystä edustat? Lyhyt kuvaus myös yrityksestä.

Olen Jere Saarinen ja toimin turvallisuusinsinöörinä SSAB:n Hämeenlinnan toimipaikalla. SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, joka kehittää erikoislujia teräksiä ja tarjoaa palveluja, joilla saadaan aikaan suorituskykyisempiä ja kestävämpiä tuotteita. SSAB:n Hämeenlinnan toimipaikalla työskentelee noin 1000 henkilöä.  

Kesätyöntekijät 

Kuinka paljon yrityksenne tänä vuonna työllistää kesätyöntekijöitä? Vaikuttiko koronatilanne kesätyötekijöiden määrään?

SSAB työllistää Hämeenlinnassa noin 170 kesätyöntekijää. Kesätyöntekijöiden tarve on säilynyt ennallaan koronatilanteesta huolimatta.

Perehdytys 

Miten kesätyöntekijät perehdytetään yrityksessänne työturvallisuusasioihin? 

Miten heidät opastetaan työtehtäviin sekä suojainten käyttöön?

Kesätyöntekijämme suorittavat toimipaikan yleisperehdytyksen, jossa käsitellään esimerkiksi työturvallisuusasioita yleisellä tasolla, tämän jälkeen jokainen kesätyöntekijä saa tarkemman osastoperehdytyksen sekä opastuksen työtehtäviin omalla työskentely osastollaan. Olennaisena osana tähän kuuluu mm. työtehtävän vaaratekijöiden läpikäynti ja oikeanlaiset suojaimet niiltä suojautumiselle.

Työtehtävät 

Minkä tyyppisiin työtehtäviin tuotannon kesätyöntekijät yrityksessänne sijoittuvat?

Kesätyöntekijät sijoittuvat laajasti erilaisiin työtehtäviin tuotanto-osastoilla, joita ovat esimerkiksi sinkitys, maalipinnoitus, leikkaus-lähetys ja peittaus-valssaus-hehkutus. Kesätyöntekijöitä otetaan myös tuotannon tukiorganisaatioihin, kuten kunnossapitoon, laadunvalvontaan jne.

Seuranta 

Miten seuraatte työturvallisuusasioiden omaksumista ja suojainten käyttöä?

Olemme määritelleet yleisen tehtaalla vaadittavan suojavarustuksen sekä työtehtäväkohtaiset suojavarusteet. Jokaisen työntekijän vastuulla on käyttää määriteltyjä suojavarusteita. Mikäli näin ei toimita, siihen puututaan. Pyrimme jatkuvasti kehittämään työturvallisuuskulttuuriamme ja lisäämään oman henkilöstömme turvallisuustietoisuutta. Jaamme myös muiden SSAB:n toimipaikkojen kesken hyviä ideoita ja parhaita käytäntöjä. Jaamme myös tietoa esimerkiksi tapaturmista ja vaaratilanteista, niihin johtaneista syistä ja korjaavista toimenpiteistä. Tavoitteenamme on olla maailman turvallisin teräsyhtiö.

Sopivuus 

Minkälaisia käytäntöjä yrityksessänne on suojainten sopivuuden varmistamiseksi kesätyöntekijöille (esim. koko)?

Kesätyöntekijämme sovittavat tarvittavat suojavarusteet mm. suojavaatteet ja turvakengät ennen työsuhteen alkamista. Tällä takaamme, että jokaisella kesätyöntekijällä on sopivat ja työtehtävään soveltuvat suojavarusteet valmiina työsuhteen alkaessa.

Parhaat käytännöt 

Onko teillä joitain hyväksi havaittuja käytäntöjä tai vinkkejä kesätyöntekijöiden turvallisuusperehdytykseen ja suojainten käyttöön liittyen? Missä olette onnistuneet erityisen hyvin?

Olemme havainneet, että laaja yleisperehdytys ja tarkempi osastoperehdytys yhdistettynä ammattitaitoiseen työtehtäväopastukseen ovat avain turvalliseen ja mukavaan kesätyökokemukseen. Useat kesätyöntekijämme palaavatkin työskentelemään meille uudestaan. Oma työurani SSAB:llä on alkanut myös kesätyöntekijänä.

Haasteita 

Minkälaisia ovat pahimmat haasteet tai sudenkuopat, joihin kesätyöntekijöiden turvallisuusopastuksessa on törmätty? Mitä näistä on opittu?

Kesätyöläisten anti 

Minkälaisia asioita yrityksenne on oppinut kesätyöntekijöiltä vuosien varrella?

Kesätyöntekijöiden saapuessa meillä yrityksenä on mm. hyvä mahdollisuus kehittää ja löytää uusia turvallisia toimintatapoja ja malleja, koska uudet kesätyöntekijät näkevät toimintaympäristömme niin sanotusti ”uusilla silmillä”. He ovat valmiita kyseenalaistamaan vanhoja tapoja toimia. Turvallisuuden kehitys on jatkuvaa.