STYL on vuonna 1973 perustettu yhdistys, jonka jäseninä ovat kaikki työsuojelualan merkittävimmät yritykset.

Yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä on 50 vuoden ajan ollut kouluttaa jäsenistöään ja vaikuttaa työsuojelualan yleiseen kehitykseen yhdessä viranomaisten kanssa.

STYL on Eurooppalaisen kattojärjestön European Safety Federation ESF:n jäsen. 


STYL jäsenyritykset 

STYL:in jäsenyritysten tarjonta koostuu henkilönsuojaimista, teknisistä laitteista ja työsuojelukoulutuksesta.

Lähes kaikki työturvallisuuden parantamiseen tarvittavat tuotteet ja palvelut ovat saatavissa STYL:iin kuuluvilta yrityksiltä. 
Alan parhaat ammattilaiset kuuluvat yhdistykseen.


STYL:n ja sen jäsenten toiminnan periaatteet

 • Korkea ammattitaito ja erityisosaaminen omalla alallaan 
 • EU säädösten noudattaminen sekä kirjaimellisesti että niiden hengen osalta 
 • Hyvien kauppatapojen noudattaminen kilpailutilanteessakin 
 • Hyvien suhteiden ylläpitäminen kilpailijoiden ja viranomaisten kanssa 
 • Aktiivinen osallistuminen ja myötävaikuttaminen oman liiton toimintaan sekä kansallisissa että eurooppalaisissa kysymyksissä 
 • Toimiminen esimerkkinä muille STYL jäsenyyden hyödyt

 • Koulutustilaisuudet vähintään kaksi kertaa vuodessa
 • Kuuluminen ammattitaitoiseen yhteisöön ja verkostoituminen alaan vaikuttavien kumppaneiden kanssa
 • Markkinan ja kaupankäyntimahdollisuuksien kasvattaminen yhteistyössä alalla toimivien kanssa
  ____________________________________________________________________

Täältä löydät tuoreinta tietoa henkilönsuojauksesta ja -suojaimista