Suunvuoro suojainalalta - uusi haastattelusarjamme

Suunvuoro Suojainalalta


Suunvuoro Suojainalalta ilmestyy kuukausittain STYL ry:n nettisivuilla, josta se linkitetään myös STYL ry:n LinkedIn -profiiliin. Palstan tarkoituksena on nostaa esiin suojainalan monipuolisuus, alalla työskentelevien rautainen ammattitaito sekä harvinainen halu tehdä yhteistyötä myös kilpailijoiden kanssa alan edun vuoksi sekä lisätä henkilönsuojainten arvostusta ja käyttöä.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nimi: Riina Luomansuu

Titteli: Työhygieniakoordinaattori

Työnantaja: Boliden Kokkola Oy


Kysymykset:

Millainen koulutus sinulla on?

Laborantin tutkinto. Pitkä perehdytys työhygienia-alaan, mikä on vuosien mittaan sisältänyt erilaisia kemikaaliturvallisuuteen, suojautumiseen ja työympäristöön liittyviä koulutuksia. Tehtaallamme on vahvat perinteet työhygienia-asioissa. Työterveyslaitoksen suojainasiantuntijakoulutus.

Kuinka päädyit suojainalalle/työturvallisuuden pariin? Urapolkusi keskeisimmät vaiheet?

Työskentelin vuosia Boliden Kokkolan sinkkitehtaan laboratoriossa, tehden monipuolisesti erilaisia laborantin toimenkuvaan liittyviä töitä. Kiinnostukseni aiheet ovat aina suuntautuneet sekä turvalliseen työskentelyyn, että tutkimustyöhön, joten päädyin noin kymmenen vuotta sitten erikoistumaan työhygieniamittausten tekemiseen ja analysointiin. Syventyessäni aihealueeseen, sain mahdollisuuden kehittää ja laajentaa työhygieniaan ja altisteisiin liittyvää osaamista ja tietoisuutta tehtaallamme, ja tällä hetkellä toimin ESQ/turvallisuusorganisaation asiantuntijana sekä työhygienia-, että suojainpuolella. Toimenkuvaani kuuluu työhygienia-asioiden koordinoinnin lisäksi mm. työpaikkaselvitykset ja ASA-asiat. Suojainpuolella vastuualueellani on suojainten valinta, hankinta ja koulutus. Erityisesti olen perehtynyt hengityssuojaukseen, sekä kuulonsuojaukseen.

Myös jo lapsena alkanut harrastukseni liittyy turvallisuusalaan; toimin sopimuspalomiehenä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksella.

Mikä työssäsi inspiroi?

Työssäni inspiroi päivittäin uusien asioiden oppiminen, toimiva yhteistyö erilaisten sidosryhmien kanssa, sekä haastavissa työtehtävissä onnistuminen. Saan motivaatiota siitä, että näen kehitystä ja parannuksia työympäristössä ja toimintamalleissa, terveellisempään suuntaan!

Minkä alan ihmisten kanssa teet paljon yhteistyötä?

Boliden Kokkolan erilaiset osaajat ovat lähimpiä yhteyshenkilöitäni. Oma tiimini koostuu

turvallisuuspäälliköstä, työsuojeluvaltuutetusta, turvallisuusinsinööreistä, ja suojavaatekoordinaattorista. Sinkkitehtaalla on useita tuotanto-osastoja, sekä tukiorganisaatioita, joiden toimihenkilöiden ja työntekijöiden kanssa olen päivittäin tekemisissä. Suojaintemme valmistajat, maahantuojat ja jälleenmyyjät ovat tehtaan ulkopuolella tärkeimmät yhteistyökumppanit, joiden kanssa kommunikoimme, jollei päivittäin, niin ainakin viikoittain. Työhygienia-asioissa teen yhteistyötä myös mm. työterveyshuollon, Työterveyslaitoksen, sekä erilaisten Euroopan laajuisten teollisuusyritysten etujärjestöjen kanssa.

Mitä haluaisit vielä oppia?

Toivoisin oppivani joka päivä jotain uutta, ja oikeastaan pyrinkin siihen. Olen aina ollut innokas oppimaan, ja haluan syventyä asiaan kuin asiaan perin pohjin. Tulevaisuuden haaveissa on myös jatko-opinnot, mahdollisesti työhygieniaan liittyen.

Miten huolehdit omasta työturvallisuudestasi ja työssä jaksamisesta?

Omasta työturvallisuudestani huolehdin etenemällä asioissa riskejä arvioiden, noudattamalla sovittuja käytäntöjä ja suojautumalla asiallisesti. Ennakointi on kaiken a ja o, ja siihen suuntaan viemme myöskin oman tehtaamme turvallisuutta parantavia toimia.

Työssä jaksamistani parannan liikkumalla monipuolisesti joko yksin, kaveriporukan kanssa, tai saksanpaimenkoiraani ulkoiluttaen. Myös palokuntaharrastukseni velvoittaa kuntotason ylläpitämistä ja säännöllistä harjoittelua. Vapaa-aikaani vietän myös perheeni kanssa kesämökillämme, ja matkustellen.

Missä näet itsesi ja suojainalan kymmenen vuoden kuluttua?

Toivoisin olevani edelleen osa sinkkitehtaan asiantuntevaa joukkoa, kehittämässä turvallisempia käytäntöjä. Tehdasympäristö elää ja muuttuu kaiken aikaa, joten työmme ei lopu koskaan.

Suojain-alan tuotannon toivoisin olevan kymmenen vuoden kuluttua kotimaisempaa kuin tällä hetkellä. Suomalainen osaaminen suojainalalla on maailman huipputasoa!

Mikä on mottosi?

Asioilla on tapana järjestyä

Mikä työssäsi nauratti viimeksi?

Kommellus sähköpostia kirjoittaessa. Valitsen useimmiten naurun harmituksen sijaan!